KOZHIKKODE DIRECTORY

 

 

Advaithashram, Kolathur

Ramandashram, Chengottukavu

Avadhootha Math Samadhi Mandapam, Chombala

Ramanandashram, Kunnathara

Bodhananda Kendram, Chevayur

Ramanandashram, Malaparambu

Chidananda Ashram, Chevayur

Ramanandashram, Vattoli (Paramel Ashram)

Chinmaya Mission, Nellikode

Sidha Samajam, Kayanna

Dayanandashram, Chathamangalam

Sidha Samajam, Vadakara

Guruvaranandashram, Eranhikkal

Sivanandashram, Nanmanda

Guruvaranandashram, Kolathur

Sri Radhakrishnashram, Iringallur

Jyothi Ashram, Arikulam

Sri Ramakrishna Sarada Mission, Cheruvannur

Kerala Ashram, Moodady, Payyoli

Sri Ramananda Ashram, Velliparambu

Matha Amruthanandamayi Math, Koyilandi

Sri Ramananda Sivagiri, Pokkunnu

Matha Amruthanandamayi Math, Vellimadukunnu

Sri Ramanandashram, Elathur

Nithyanandashram, Koyilandi

Sri Sadguru Nithyanandashram, Naduvannur

Ramakrishna Math, Koyilandi

Sri Sarada Advaithashram, Asokapuram

Ramakrishna Mission Sevashram,

Sri Suryanarayana Ashram, Karakkadu, Kainatty

Ramananda Bhajana Math, Puthuppanam

Vasudevashram, Nambrathukara, Naduvathur

 

 

ADVAITHASHRAM, KOLATHUR

 

Name & Address

Advaithashram, Kolathur – 673 315  

Nearest Town

Kozhikode

Nearest Railway Station

Kozhikode

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2455050

Web-site

www.advaithashramam.org

 

AVADHOOTHA MATH SAMADI MANDAPAM, CHOMBALA

 

Name & Address

Avadhootha Math Samadhi Mandapam, Chombala-P.O., Vadakara

Nearest Town

Vadakara (09 km)

Nearest Railway Station

Vadakara (09 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

BODHANANDA KENDRAM, CHEVAYUR

 

Name & Address

Bodhananda Kendram, Chevayur-P.O., 673 017

Nearest Town

Kozhikode (05km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (05 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

CHIDANANDA ASHRAM, CHEVAYUR

 

Name & Address

Chidananda Ashram, Chevayur-P.O., 673 017

Nearest Town

Kozhikode (05 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (05 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

CHINMAYA MISSION, NELLIKODE

 

Name & Address

Chinmaya Mission , Nellicode – 673 016

Nearest Town

Kozhikode

Nearest Railway Station

Kozhikode

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2357699,  2357429

 

DAYANANDASHRARM, CHATHAMANGALAM

 

Name & Address

Dayanandashram, REC-P.O., Chathamangalam – 673 602

Nearest Town

Kozhikode (18 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (18 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

GURUVARANANDASHRAM, ERANHIKKAL

 

Name & Address

Guruvaranandashram, Eranhikkal

Nearest Town

Kozhikode (10 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (10 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

GURUVARANANDASHRAM, KOLATHUR

 

Name & Address

Guruvaranandashram, Kolathur – 679 338

Nearest Town

Vadakara (06 km)

Nearest Railway Station

Vadakara (06 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

JYOTHI ASHRAM, ARIKULAM

 

Name & Address

Jyothi Ashram, Mavattu, Arikulam-P.O., Koyilandi – 673 322

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

KERALA ASHRAM, MOODADY

 

Name & Address

Kerala Ashram, Moodady, Payyoli

Nearest Town

Vadakara (17 km)

Nearest Railway Station

Vadakara (17 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

MATHA AMRUTHANANDAMAYI MATH, KOYILANDI

 

Name & Address

Matha Amruthanandamayi Math, Koyilandi

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 496 2631386

 

MATHA AMRUTHANANDAMAYI MATH, VELLIMADUKUNNU

 

Name & Address

Matha Amruthanandamayi Math, Vellimadukunnu – 673 072

Nearest Town

Kozhikode (08 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (08 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2371682

 

NITHYANANDASHRAM, KOYILANDI

 

Name & Address

Nithyanandashram, Koyilandi – 673 305

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

RAMAKRISHNA MATH, KOYILANDI

 

Name & Address

Ramakrishna Math, Swami Vivekananda Road,
P.O. Melur,  Koyilandi- 673 305

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 496 2630990

Web-site

www.belurmath.org/centres/display_centre

 

RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAM, KOZHIKODE

 

Name & Address

Ramakrishna Mission Sevashram, Kozhikode – 673 018

Nearest Town

Kozhikode

Nearest Railway Station

Kozhikode

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2320191, 2325345

Web-site

www.belurmath.org/centres/display_centre

 

RAMANANDA BHAJANA MATH, PUTHUPPANAM

 

Name & Address

Ramananda Bhajana Math, Puthuppanam, Vadakara – 673 101

Nearest Town

Vadakara

Nearest Railway Station

Vadakara

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

RAMANANDASHRAM, CHENGOTTUKAVU

 

Name & Address

Ramanandashram, Chengottukavu, Koyilandi – 673 305

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

RAMANANDASHRAM, KUNNATHARA

 

Name & Address

Ramanandashram, Kunnathara – 673 327

Nearest Town

Kozhikode (20 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (20 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 9447545271

 

RAMANANDASHRAM, MALAPARAMBU

 

Name & Address

Ramanandashram, Malaparambu – 673 009

Nearest Town

Kozhikode (04 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (04 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

RAMANANDASHRAM, VATTOLI (PARAMEL ASHRAM)

 

Name & Address

Ramanandashram, Vattoli, Balusseri – 673 612
(Paramel Ashram)

Nearest Town

Kozhikode (26 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (26 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SIDHA SAMAJAM, KAYANNA

 

Name & Address

Sidha Samajam, Kayanna – 673 126

Nearest Town

Kozhikode (39 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (39 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 496 2669484

 

SIDHA SAMAJAM, VADAKARA

 

Name & Address

Sidha Samajam, Vadakara – 673 106

Nearest Town

Vadakara (06 km)

Nearest Railway Station

Vadakara (06 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 496 2528551

 

SIVANANDASHRAM, NANMANDA

 

Name & Address

Sivanandashram, Alinchod, Nanmanda – 673 613

Nearest Town

Kozhikode (22 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode(22 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI RADHAKRISHNASHRAM, IRINGALLUR

 

Name & Address

Sri Radhakrishnashram, Kunnur-P.O., Iringallur – 673 303

Nearest Town

Kozhikode (19 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (19 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI RAMAKRISHNA SARADA MISSION, CHERUVANNUR

Name & Address

Sri Ramakrishna Sarada Mission, Cheruvannur – 673 524

Nearest Town

Vadakara (15 km)

Nearest Railway Station

Vadakara (15 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2402200

 

SRI RAMANANDA ASHRAM, VELLIPARAMBA

 

Name & Address

Sri Ramananda Ashram, Velliparamba-P.O.

Nearest Town

Kozhikode (09 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (09 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI RAMANANDA SIVAGIRI, POKKUNNU

 

Name & Address

Sri Ramananda Sivagiri, Pokkunnu, Guruvayurappan College-P.O., Kozhikode

Nearest Town

Kozhikode (07 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (07 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI RAMANANDASHRAM, ELATHUR

 

Name & Address

Sri Ramanandashram, Kandakulam, Elathur – 673 304

Nearest Town

Kozhikode (11 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (11 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI SADGURU NITHYANANDASHRAM, NADUVANNUR

 

Name & Address

Sri Sadguru Nithyanandashram, Naduvannur-P.O., 673 614

Nearest Town

Kozhikode (30 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (30 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

SRI SARADA ADVAITHASHRAM, ASOKAPURAM

 

Name & Address

Sri Sarada Advaithashram, Asokapuram – 673 001

Nearest Town

Kozhikode (02 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (02 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

Telephone Number(s)

+91 495 2767940

 

SRI SURYNARAYANA ASHRAM, KAINATTY

 

Name & Address

Sri Suryanarayana Ashram, Karakkadu, Kainatty, Vadakara

Nearest Town

Vadakara (03 km)

Nearest Railway Station

Vadakara(03 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

VASUDEVASHRAM, NADUVATHUR

 

Name & Address

Vasudevashram, Nambrathukara, Naduvathur-P.O.,
Koyilandi – 673 330

Nearest Town

Kozhikode (25 km)

Nearest Railway Station

Kozhikode (25 km)

Nearest Airport

Kozhikode International Airport, Karipur

 

  Home
Concept
Overview
Classification
Vision & Mission

Culture
Directory

Gallery

Related Links

Contact Us

Copyright © 2017. Ashrams.
All rights reserved. Powered by www.maplemedia.org